خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

زلزله هاي ايران

  ۱ ۱۳۹۱-۱۲-۰۶ ۱۰:۱۰:۱۲.۹ ۳۴.۰۶ N ۵۳.۶۱ E ۸ ۲.۴ جندق، اصفهان ۹ IGUT شکل موج
  ۲ ۱۳۹۱-۱۲-۰۶ ۰۹:۵۱:۴۳.۱ ۳۷.۴۰ N ۵۹.۹۸ E ۵ ۱.۹ Kaka، ترکمنستان ۴ IGUT شکل موج
  ۳ ۱۳۹۱-۱۲-۰۶ ۰۹:۴۷:۳۰.۹ ۳۸.۹۶ N ۴۴.۵۳ E ۶ ۳.۴ سيه چشمه، آذربايجان غربي ۹ IGUT شکل موج
  ۴ ۱۳۹۱-۱۲-۰۶ ۰۶:۵۹:۲۰.۳ ۳۸.۴۱ N ۴۶.۷۹ E ۲۰ ۲.۰ ورزقان، آذربايجان شرقي ۵ IGUT شکل موج
  ۵ ۱۳۹۱-۱۲-۰۶ ۰۶:۲۱:۵۷.۵ ۳۱.۹۰ N ۵۱.۲۳ E ۱۵ ۱.۸ گندمان، چهارمحال وبختياري ۷ IGUT شکل موج
  ۶ ۱۳۹۱-۱۲-۰۶ ۰۶:۱۵:۵۷.۰ ۳۸.۶۶ N ۴۴.۷۱ E ۱۹ ۲.۰ خوي، آذربايجان غربي ۵ IGUT شکل موج
  ۷ ۱۳۹۱-۱۲-۰۶ ۰۶:۱۱:۲۵.۶ ۳۸.۳۹ N ۴۶.۸۵ E ۱۵ ۲.۳ اهر، آذربايجان شرقي ۶ IGUT شکل موج
  ۸ ۱۳۹۱-۱۲-۰۶ ۰۵:۲۹:۱۷.۲ ۳۶.۷۰ N ۵۴.۹۵ E ۱۲ ۲.۳ اميريه، سمنان ۶ IGUT شکل موج
  ۹ ۱۳۹۱-۱۲-۰۶ ۰۵:۲۶:۱۷.۵ ۳۶.۷۰ N ۵۴.۸۹ E ۱۸ ۲.۳ اميريه، سمنان ۶ IGUT شکل موج
  ۱۰ ۱۳۹۱-۱۲-۰۶ ۰۵:۲۳:۵۴.۳ ۳۸.۴۱ N ۴۶.۵۹ E ۴ ۱.۴ ورزقان، آذربايجان شرقي ۵ IGUT شکل موج
  ۱۱ ۱۳۹۱-۱۲-۰۶ ۰۵:۰۸:۱۲.۷ ۳۶.۷۷ N ۵۴.۸۷ E ۱۳ ۳.۴ علي آباد، گلستان ۱۶ IGUT شکل موج
  ۱۲ ۱۳۹۱-۱۲-۰۶ ۰۳:۳۶:۳۲.۰ ۲۹.۵۳ N ۵۶.۶۰ E ۸ ۲.۱ بزنجان، کرمان ۵ IGUT شکل موج
  ۱۳ ۱۳۹۱-۱۲-۰۶ ۰۳:۲۵:۰۱.۸ ۳۸.۳۵ N ۴۶.۸۵ E ۳۵ ۲.۵ اهر، آذربايجان شرقي ۵ IGUT شکل موج
  ۱۴ ۱۳۹۱-۱۲-۰۶ ۰۲:۴۹:۴۱.۵ ۳۸.۲۰ N ۴۶.۷۵ E ۱۸ ۱.۸ خواجه، آذربايجان شرقي ۴ IGUT شکل موج
  ۱۵ ۱۳۹۱-۱۲-۰۶ ۰۲:۴۸:۵۰.۲ ۳۵.۷۲ N ۵۲.۳۹ E ۱۸ ۱.۵ كيلان، تهران ۳ IGUT شکل موج
  ۱۶ ۱۳۹۱-۱۲-۰۶ ۰۲:۴۲:۲۹.۲ ۳۹.۱۲ N ۵۵.۷۴ E ۱۰ ۴.۳ Gazanjyk، ترکمنستان ۱۵ IGUT شکل موج
  ۱۷ ۱۳۹۱-۱۲-۰۶ ۰۱:۰۴:۲۶.۷ ۳۸.۴۷ N ۴۶.۵۸ E ۱۳ ۲.۴ ورزقان، آذربايجان شرقي ۶ IGUT شکل موج
  ۱۸ ۱۳۹۱-۱۲-۰۶ ۰۱:۰۲:۴۱.۰ ۲۹.۹۶ N ۵۶.۶۳ E ۱۸ ۱.۸ بردسير، کرمان ۳ IGUT شکل موج
  ۱۹ ۱۳۹۱-۱۲-۰۶ ۰۰:۴۸:۰۵.۷ ۳۱.۵۱ N ۵۷.۴۴ E ۸ ۲.۷ راور، کرمان ۶ IGUT شکل موج
  ۲۰ ۱۳۹۱-۱۲-۰۶ ۰۰:۴۶:۰۸.۳ ۳۱.۵۴ N ۵۷.۳۷ E ۱۳ ۲.۹ راور، کرمان ۶ IGUT شکل موج
  ۲۱ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۲۲:۵۷:۲۲.۶ ۳۴.۸۰ N ۴۷.۵۷ E ۱۲ ۲.۵ سنقر، كرمانشاه ۱۱ IGUT شکل موج
  ۲۲ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۲۲:۵۴:۰۷.۸ ۳۸.۴۹ N ۴۶.۳۹ E ۱۸ ۱.۳ ورزقان، آذربايجان شرقي ۳ IGUT شکل موج
  ۲۳ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۲۱:۵۱:۰۰.۲ ۳۸.۴۲ N ۴۶.۶۸ E ۱۹ ۲.۱ ورزقان، آذربايجان شرقي ۶ IGUT شکل موج
  ۲۴ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۲۱:۴۱:۴۹.۸ ۳۴.۲۳ N ۵۲.۰۴ E ۱۲ ۱.۵ نوش آباد، اصفهان ۵ IGUT شکل موج
  ۲۵ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۲۱:۲۹:۵۵.۰ ۳۵.۴۸ N ۴۵.۹۲ E ۸ ۲.۷ Panjwin، عراق ۱۰ IGUT شکل موج
  ۲۶ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۱۹:۴۹:۱۷.۸ ۳۲.۷۳ N ۴۸.۳۹ E ۲۴ ۲.۲ حسينيه، خوزستان ۴ IGUT شکل موج
  ۲۷ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۱۸:۰۶:۵۵.۴ ۳۸.۴۰ N ۴۶.۷۱ E ۱۸ ۱.۹ ورزقان، آذربايجان شرقي ۴ IGUT شکل موج
  ۲۸ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۱۷:۱۴:۵۱.۲ ۳۵.۳۸ N ۵۱.۴۳ E ۱۵ ۱.۷ قرچك، تهران ۵ IGUT شکل موج

  این مطلب تا کنون 43 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : igut ,۱۳۹۱ ,آذربايجان ,شرقي ,ورزقان، ,کرمان ,آذربايجان شرقي ,ورزقان، آذربايجان ,راور، کرمان ,اميريه، سمنان ,اهر، آذربايجان ,
  زلزله هاي ايران

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر